Open Journal Systems

Humor er blodig alvor

Anette Kristin Bø Andreassen

Sammendrag


Humor som vitenskap oppfattes lett som en selvmotsigelse, men Piotr Pluta fra Human Factors AS mener at humor har en instrumentell effekt vi ikke kan overse. På høstens NOS-cafe fokuserte han på tre områder på arbeidsplassen der humor spiller en viktig rolle.


Fulltekst: PDF